Slide
sonet-01
Tags ບັນລຸການເຈລະຈາ ເງື່ອນໄຂສົ່ງອອກມັນດ້າງໄປຈີນ

Tag: ບັນລຸການເຈລະຈາ ເງື່ອນໄຂສົ່ງອອກມັນດ້າງໄປຈີນ

ບັນລຸການເຈລະຈາ ເງື່ອນໄຂສົ່ງອອກມັນດ້າງໄປຈີນ

ສປປ ລາວ ສໍາເລັດການລົງນາມຂໍ້ກໍານົດເງືື່ອນໄຂສຸຂະນາໄມພືດ ສໍາລັບການສົົ່ງອອກມັນດ້າງໄປຍັງ ສປ ຈີນ ຕາມຂັ້ນຕອນວິຊາການຕ່າງໆ ແນໃສ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານກັກກັນພືດ - ສັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຖານສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ. ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ປັກກິ່ງ ສປ ຈີນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read