Slide
sonet-01
Tags ບັນຊີເຟສບຸ໊ກ

Tag: ບັນຊີເຟສບຸ໊ກ

5 ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພບັນຊີເຟສບຸ໊ກ ທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນປະຈໍາ

ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຮັກສາຂໍ້ມູນອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນຕົວຕົນໃນໂລກອອນລາຍຈາກພວກບໍ່ຫວັງດີລັກຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະໃຊ້ Facebook ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ, ຄຳຄິດເຫັນ, ຄຳແນະນຳ ຫຼື ໃຊ້ສື່ສານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີອາດເອົາຕົວຕົນຂອງທ່ານໄປອ້າງອີງ ແລະ ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງບໍ່ດີແກ່ເຮົາໄດ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກການໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນເຟສບຸ໊ກຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອັບເດດລະຫັດຜ່ານເລື້ອຍໆຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຟສບຸ໊ກ ແລະ ນີ້ຄືເຄັດລັບ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read