Slide
sonet-01
Tags ບັດລັດຖະກອນ

Tag: ບັດລັດຖະກອນ

ພະນັກງານ ຖວທ ເກືອບ 700 ຄົນ ໄດ້ຮັບບັດລັດຖະກອນເປັນຊຸດທຳອິດ

ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນການກວດກາ ຈໍານວນພົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜູ້ມີໜ້າ ຫຼື ບໍ່ມີໜ້າຕົວຈິງ ທັງເປັນການປັບປຸງຂໍ້ມູນປະຫວັດລັດຖະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫັນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ທັນສະໄໝ. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງມອບ-ຮັບບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແແລ້ວຈຳນວນ 673 ຄົນ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read