Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າມັນຂຶ້ນ

Tag: ນໍ້າມັນຂຶ້ນ

ຮັບປີໃໝ່ 2022 ນ້ຳມັນຂຶ້ນລາຄາ ເລີ່ມວັນທີ 1 ມັງກອນ

ກະຊວງສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1330/ອຄ ລົງວັນທີ 30ທັນວາ 2021 ເຖິງສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ເລື່ອງແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ຄື: ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 390 ກີບ/ລິດ, ນ້ຳມັນແອັດຟັງທໍາມະດາ...

ປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ16 ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນໄປ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ0933/ອຄ.ກຄພນລົງວັນທີ15ຕຸລາ 2020, ເຖິງ ສະມາຄົມນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນໍ້າຂາຍຍ່ອຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ,ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ລາຄາໃຫມ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ ແອັດຊັງພິເສດ...

ແຈ້ງການ!! ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລີ່ມ 4 ຕຸລານີ້

ດ້ວຍສະພາບລາຄາຕະຫຼາດນໍ້າມັນໂລກຜັນຜວນ ເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນຖືບຕົວສູງຂຶ້ນ, ຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນຳເຂົ້າຈຶ່ງຈຳຕ້ອງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໜ້າປໍ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1333/ອຄ. ກຄພນ ລົງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019 ໃຫ້ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໜ້າປໍ້າ ເພື່ອດັດສົມ ລາຄາຄັງແຮງຂອງຜູ້ປະກອບການເຊິ່ງໄດ້ປັບຫຼຸດ ຄັງແຮນໍ້າມັນອັດຊັງພິເສດເປັນ 400 ກີບ (ຈາກ 700...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read