Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າປະປາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

Tag: ນໍ້າປະປາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ນໍ້າປະປາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕັ້ງເປົ້າເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 14 ຕື້ກວ່າກີບ

ປີ 2018 ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 13 ຕື້ ກວ່າກີບ ໄດ້ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານ 1,3 ຕື້ກີບ, ສ່ວນປີ 2019 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸ 14 ຕື້ກວ່າກີບ, ອັດຕາການບໍລິການທົ່ວແຂວງໃຫ້ກວມ 73%. ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ບໍລິການໃນປີ 2018...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read