Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າບາດານ

Tag: ນໍ້າບາດານ

ປະຊາຊົນບ້ານໝາກນາວນ້ອຍ ເມືອງສາລະວັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ນໍ້າບາດານ

ໂຄງການເຈາະນໍ້າບາດານ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກມູນນິທິດົງສານ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວັນທີ 1 ທັນວາ ຫາ 5 ທັນວາ 2019 ຈຶ່ງສຳເລັດ ໂດຍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ໜ້າວຽກ ຄື: ວຽກເຈາະລວມວັດສະດຸລົງບໍ່ ( ແບບປິດ ) ໂດຍໄດ້ເລີ່ມເຈາະບໍ່ນໍ້າບາດານ ຂະໜາດ 150 ມິນລີແມັດ, ຄວາມເລິກ 40...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read