Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າຖ້ວມ 7 ບ້ານ ເມືອງນານ ເສຍຫາຍໜັກ

Tag: ນໍ້າຖ້ວມ 7 ບ້ານ ເມືອງນານ ເສຍຫາຍໜັກ

ນໍ້າຖ້ວມ 7 ບ້ານ ເມືອງນານ ເສຍຫາຍໜັກ

ຝົນທີ່ຕົກແຮງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນຢູ່ 7 ບ້ານ ລຽບຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳນານ ເມືອງນານ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເມື່ອວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019 ບາງຄອບຄົວໄດ້ພຽງເຄື່ອງນຸ່ງຄາຄີງ ແລະ ກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາບການຂາດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ. ສ່ວນອຳນາດການປົກຄອງເມືອງໄດ້ສົ່ງກຳລັງປະຈຳເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢ່າງເຕັມທີ່. ດ້ານອຸຕຸນິຍົມແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນທົ່ວທຸກພາກກຽມຮັບມືກັບສະພາບຝົນຕົກໜັກອາດເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ ແລະ ລົມພັດແຮງໄລຍະ 30 ກໍລະກົດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read