Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າຖ້ວມ 6 ແຂວງພາກໃຕ້

Tag: ນໍ້າຖ້ວມ 6 ແຂວງພາກໃຕ້

ນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້, ກະທົບກວ່າ 50 ພັນຄອບຄົວ, ຕອນນີ້ຍັງຕ້ອງການອາຫານ-ນໍ້າດື່ມ

ສະພາບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ບັນດາແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງສປປ ລາວ ປີນີ້, ຖືວ່າໜັກໜ່ວງກວ່າປີຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບອິດພົນຈາກພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນພັດຜ່ານ 2 ຮອບ ໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເຖິງອາທິດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານນໍ້າໃນບັນດາແມ່ນໍ້າສາຂາ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນ, ໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ ແລະ ສຳນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນວັນທີ 5...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read