Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າຖ້ວມໃຫຍ່ໃນມຽນມາ

Tag: ນໍ້າຖ້ວມໃຫຍ່ໃນມຽນມາ

ນໍ້າຖ້ວມໃຫຍ່ໃນມຽນມາ ລັດຖະບານລະດົມກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ

ລັດຖະບານມຽນມາ ລະດົມກໍາລັງທະຫານໄປພື້ນທີ່ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼັງລະດັບນໍ້າຍັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ຂະນະທີ່ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 59 ຄົນ. ຂະນະທີ່ຝົນຍັງຕົກໃນລັດມອນ, ລັດກະຣຽງ ແລະ ລັດກະສິນ ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍເສັ້ນຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ຂົວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງອົບພະຍົບອອກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສທາງເຮືອ. ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີບ້ານເຮືອນກວ່າ 4.000 ຫຼັງ ໃນລັດມອນ ຖືກນໍ້າຖ້ວມເກືອບເຖິງຫຼັງຄາ, ປະຊາຊົນກວ່າ 25.000 ຄົນ ຕ້ອງກາຍເປັນຜູ້ພັດຖິ່ນອາໄສຢູ່ຕາມວັດຕ່າງໆ. ສ່ວນສໍານັກງານເພື່ອການປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ສປຊ ລາຍງານວ່າ:...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read