Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າຖ້ວມເສັ້ໜທາງວິລະບູລີ

Tag: ນໍ້າຖ້ວມເສັ້ໜທາງວິລະບູລີ

ເສັ້ນທາງຫຼາຍຈຸດຢູ່ວິລະບູລີ ນໍ້າຖ້ວມ, ໜັກສຸດທາງ 28A

ອີງຕາມນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ນີ້, ຝົນຍັງສືບຕໍ່ຕົກໜັກ ແລະ ມີລົມແຮງ, ລະດັບນ້ຳເຊ ແລະ ສາຍຫ້ວຍຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນໄວຢ່າງໄວ ແລະ ຖ້ວມເນື້ອທີ່ນາ, ສວນ ແລະ ບ່ອນທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນລວມເຖິງເສັ້ນທາງຕ່າງໆກໍ່ມີຫຼາຍຈຸດຖືກຕັດຂາດ. *   * ປັດຈຸບັນ ເສັ້ນທາງ 28A ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກ ແມ່ນຖືກຕັດຂາດແລ້ວຫຼາຍຈຸດ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read