Slide
sonet-01
Tags ນໍ້າຖ້ວມເມືອງນານເສຍຫາຍ 10 ຕື້ກວ່າກີບ

Tag: ນໍ້າຖ້ວມເມືອງນານເສຍຫາຍ 10 ຕື້ກວ່າກີບ

ນໍ້າຖ້ວມເມືອງນານເສຍຫາຍ 10 ຕື້ກວ່າກີບ

ເຫດການນໍ້າຖ້ວມ 8 ໝູ່ບ້ານ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ມາຮອດວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ລະດັບນໍ້າໃນເຂດດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຫຼາຍແລ້ວ ດ້ານຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປະເມີນຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຢູ່ທີ່ປະມານ 10 ກວ່າຕື້ກີບ ໜັກສຸດແມ່ນພື້ນທີ່ກະສິກຳ. ດ້ານອຳນາດການປົກຄອງແຂວງເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກັບມາໃຊ້ຊີວິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read