Slide
sonet-01
Tags ນໍາໃຊ້ລະບົບ BIG DATA ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

Tag: ນໍາໃຊ້ລະບົບ BIG DATA ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

ຫາລືການນໍາໃຊ້ລະບົບ BIG DATA ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ໂປສະໂກ ( POSCO ) ແລະ ບໍລິສັດ ແພັນຕາເກດ ( PENTAGATE ) ສ.ເກົາຫຼີ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ ( BIG DATA...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read