Slide
sonet-01
Tags ນ໋ອກແວ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເກັບກູ້ລະເບີດ

Tag: ນ໋ອກແວ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເກັບກູ້ລະເບີດ

ນ໋ອກແວ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດແຂວງຄໍາມ່ວນ

ເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ອັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະ ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ອາໄສຢູ່ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ ທີ່ມີຜົນກະ ທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ທີ່ຕົກຄ້າງ ເພື່ອສະໜອງ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດທາງ ດ້ານກະສິກໍາ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແລະ ເພື່ອ ເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານແຜນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read