Slide
sonet-01
Tags ນ້ຳໝາກຜັກໄສ່ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ

Tag: ນ້ຳໝາກຜັກໄສ່ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ

ນ້ຳໝາກຜັກໄສ່ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ

ໝາກຜັກໄສ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ມີວິຕາມິນ A ໃນປະລິມານຫຼາຍທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ເຊິ່ງເປັນຜັກຕາມລະດູການ ແລະ ຈະມີຍອດອ່ອນ ຫຼື ໝາກອ່ອນຫຼາຍໃນລະດູຝົນ ໂດຍຈະໃຊ້ເປັນຜັກກັບອາຫານຕ່າງໆ ແລະ ຍັງສາມາດນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ ນຳ. ສ່ວນປະສົມ: ໝາກຜັກໄສ່ 30 ກຣາມ ( ຈະໃຊ້ເປັນໝາກຜັກໄສ່ ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍກໍໄດ້ ), ໃບເຕີຍ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read