Slide
sonet-01
Tags ນ້ຳຫວານໝາກກ້ວຍນ້ຳແກ້ບັນຫາທ້ອງຜູກ

Tag: ນ້ຳຫວານໝາກກ້ວຍນ້ຳແກ້ບັນຫາທ້ອງຜູກ

ນ້ຳຫວານໝາກກ້ວຍນ້ຳແກ້ບັນຫາທ້ອງຜູກ

ກ້ວຍນໍ້າເປັນຢາລະບາຍແກ້ອາການທ້ອງຜູກ ຫຼື ລະບົບຂັບຖ່າຍທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກວ່າມີສານເພດຕິນທີ່ເປັນຕົວຊ່ວຍເພີ່ມໃຍອາຫານໃຫ້ກັບລຳໄສ້ ແລະ ເມື່ອລຳໄສ້ມີກາກໃຍອາຫານຫຼາຍມັນຈະຊ່ວຍດັນລຳໄສ້ໃຫ້ເກີດການບີບຕົວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກປວດຖ່າຍນັ້ນເອງ. ສ່ວນປະສົມ: ໝາກກ້ວຍນ້ຳສຸກ 1 ຫວີ, ນ້ຳຕານ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ, ນ້ຳຫົວກະທິ 2 ຖ້ວຍນ້ອຍ, ນ້ຳຫາງກະທິ 2 ຖ້ວຍໃຫຍ່, ສາຄູ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ ( ຖ້າບໍ່ມັກກໍບໍ່ໃສ່...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read