Slide
sonet-01
Tags ນ້ຳຖ້ວມເມືອງຄອບ

Tag: ນ້ຳຖ້ວມເມືອງຄອບ

ເມືອງຄອບໜັກຫຼາຍ ຮອບໜຶ່ງຍັງບໍ່ຟື້ນຖ້ວມອີກຮອບສອງ

ມີລາຍງານເຂົ້າມາ ເກີດນ້ຳຖ້ວມເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີອີກແລ້ວເປັນຮອບທີ 2 ເນື່ອງຈາກວ່າເກີດມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃສຄ່ຳຄືນຂອງວັນທີ 6 ສິງຫາຜ່ານມາ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີນ້ຳຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະມາຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຄອບເຊິ່ງເປັນແມ່ນ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງບວກກັບສາຍແມ່ນ້ຳຕ່າງໆໄຫຼຫຼັ່ງເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ຖ້ວມທົ່ງນາ, ຮົ້ວໄຮ່ນາສວນ ແລະ ບ້ານເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳ. ຫຼຸດລາຍວັນເພີ່ມລາຍວັນນ້ຳຝົນປີນີ້ ໃນນັ້ນລວມມີບ້ານມ່ວງດອນມູນ, ບ້ານຜາບ່ອງ, ບ້ານປ່າຄ່າ, ບ້ານປາງໄຮ ແລະ ບ້ານດອນຕັນ ປະຈຸບັນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read