Slide
sonet-01
Tags ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ

Tag: ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ

ນ້ຳຕົກຕາດເລາະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງສາລະວັນ

ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງກຳເນີດເກີດຂຶ້ນມາ ຈາກແມ່ນ້ຳເຊເສັດທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ແຂວງເຊກອງ, ເປັນນ້ຳຕົກມີຄວາມສູງປະມານ 10 ແມັດ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານແສນວັງ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ. “ຕາດເລາະ”ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄຳວ່າ “ໂລະ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ” ເຊິ່ງເປັນຄຳເວົ້າຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດບໍລິເວນແຫ່ງນີ້. ມີຄໍາເລົ່າລືວ່າ: ໃນເມື່ືອກ່ອນໄດ້ມີຜູ້ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງແຕ່ລະມື້ລາວອອກໄປໄຮ່ໄປສວນເພື່ອຫາຢູ່ຫາກິນ ມື້ໜຶ່ງໃນເວລາຄ້ອຍຄ່ຳເຊິ່ງຕາເວັນໃກ້ຈະຕົກດິນລາວຄິດຢາກໄປອາບນ້ຳກ່ອນທີ່ຈະກັບບ້ານເພາະຢູ່ໃນສະ ຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີນ້ຳຕົກຕາດທີ່ສົ່ງສຽງດັງຮື່ມໆ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read