Slide
sonet-01
Tags ນູແວນເຊລັງ

Tag: ນູແວນເຊລັງ

ນູແວນເຊລັງ ຕັ້ງເປົ້າຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເຫຼືອ 0%

ທ່ານ ອັນໂຕນີໂອ ກູເຕີເຣດ ເລຂາທິການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ສປຊ ກ່າວຍ້ອງຍໍ ນູແວນເຊລັງ ທີ່ປະກາດຕັ້ງເປົ້າຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວສຸດທິໃຫ້ກາຍເປັນ 0% ພາຍໃນປີ 2050. ນອກຈາກນີ້, ເລຂາທິການ ສປຊ ຍັງຍ້ອງຍໍ ນູແວນເຊລັງ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍຄວບຄຸມປະລິມານອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຖິງວ່າປະລິມານການປ່ອຍອາຍພິດດັ່ງກ່າວທີ່ອອກມາຈາກພາກອຸດສາຫະກໍາຍັງບໍ່ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກໍຕາມ. ທັງນີ້, ຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນການຈໍາກັດການເພີ່ມຂຶ້ນອຸນຫະພູມໂລກ. ສະນັ້ນ, ການນໍາ ສປຊ ຈະເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຫຼາຍປະເທດເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງບັນຫາໂລກຮ້ອນ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read