Slide
sonet-01
Tags ນຶ່ງປາ

Tag: ນຶ່ງປາ

ເຄັດລັບ ພ້ອມວິທີນຶ່ງປາບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນຄາວ

ປາເປັນຊີ້ນສັດທີ່ມີປະໂຫຍດ ບໍ່ມີໄຂມັນ ກິນແລ້ວກໍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ສາມາດເປັນເມນູຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ດີ ຍ່ອຍງ່າຍມີໂປຣຕີນ ເໝາະສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເພາະໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ດີ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບໍ່ມັກກິນນຶ້ງປາ ເພາະມີກິ່ນຄາວ. ເຄັດລັບການນຶ້ງປາບໍ່ໃຫ້ຄາວ ເລືອກປາທີ່ສົດໃໝ່ ໂດຍການສັງເກດຕາຂອງປາຈະໃສ ຟັນຟືມຕ້ອງມີສີແດງສົດ. ໃຊ້ສະໝຸນໄພຊ່ວຍໃນການດັບກິ່ນຄາວຂອງປາ ຈະເຮັດໃຫ້ປາມີລົດຊາດທີ່ດີກວ່າໂດຍໃສ່ ຫົວສີໄຄ, ໃບຂີ້ຫູດ, ໃບບົວລະພາ ແລະ ຫອມບົວແຫ້ງ ຈະຊ່ວຍດັບກິ່ນຄາວ. ວິທີການນຶ້ງປາບໍ່ໃຫ້ຄາວແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ນ້ຳຮ້ອນຟົດແຮງ ຈຶ່ງໃສ່ປາລົງໄປ ເພາະໄອນ້ຳຮ້ອນທີ່ຟົດຢູ່ ຈະຊ່ວຍກຳຈັດກິ່ນຄາວໃນຊີ້ນປາໄດ້ ແລະເວລານຶ້ງໃຫ້ເປີດຝາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ກິ່ນຄາວລະເຫີຍອອກໄປກັບໄອນ້ຳຮ້ອນ. ສ່ວນປະກອບມີ: ປາ 1...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read