Slide
sonet-01
Tags ນາງແຊງ

Tag: ນາງແຊງ

ເລີ່ມສູ່ລະດູນາແຊງ! ຊາວກະສິກອນເມືອງຜາອຸດົມຕະລຸມບອນລວງຄອງເໝືອງໃຫ້ຮັບປະກັນເລື່ອງນ້ຳ

ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແນ່ນອນໃນຫຼາຍເຂດກໍ່ກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການປູກເຂົ້ານາແຊງ ແລະການຜູກພືດລະດູແລ້ງ ເຊິ່ງຄອງເໝືອງແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແກ່ການສະໜອງນ້ຳມາຫຼໍ່ລ້ຽງຕົ້ນພືດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຈົນສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້. ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021 ນີ້ ທ່ານ ຈັນທອນ ພົນທະລາ ເຈົ້າເມືອງໆຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນ, ກຸ່ມຊົມໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານນໍ້າຫາດຝັ່່ງຂວາ ອອກແຮງງານລວມ ເພື່ອອະນາໄມຄອງເໝືອງໂດຍການນຳພາ ຂອງທ່ານ ຊຽງອ້າຍ ແກ້ວວິໄລ ປະທານສະມາຄົມກຸ່ມຊາວນາຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານນໍ້າຫາດຝັ່ງຂວາ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຊົນລະປະທານຂັ້ນເມືອງ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read