Slide
sonet-01
Tags ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ

Tag: ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ

ສິ່ງທີ່ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ ຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອກຽມເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ

ການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການກຽມຕົວກ່ອນເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ເປັນໄລຍະທີ່ນ້ອງໆອ່ານປຶ້ມໜັກທີ່ສຸດໃນຊີວິດກໍວ່າໄດ້ ທັງເປັນໄລຍະທີ່ຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມກົດດັນຈາກອ້ອມຂ້າງ. ສະນັ້ນ, ໝູ່ເພື່ອນ ຄອບຄົວ ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເພີ່ມຂຶ້ນອີກຫຼາຍເທົ່າ ແລະ ເປັນທາງອອກໃຫ້ນ້ອງໆໄວຮຽນຫຼາຍຄົນເລືອກໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ກຽມຫຼຸດແຮງກົດດັນເຫຼົ່ານັ້ນ ຄື: ມຸ່ງໝັ້ນຮຽນພິເສດ ຫຼື ອ່ານປຶ້ມສອບເສັງຈົນຫຼາຍຄົນລືມການກຽມຕົວກຽມໃຈ ແລະ ດ້ານອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ ກ່ອນການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລໄປເລີຍ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ນຳເອົາ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read