Slide
sonet-01
Tags ນັກຮຽນຫັນເລືອກຮຽນອາຊີວະຫຼາຍຂຶ້ນ

Tag: ນັກຮຽນຫັນເລືອກຮຽນອາຊີວະຫຼາຍຂຶ້ນ

ນັກຮຽນຫັນເລືອກຮຽນອາຊີວະຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດປີນີ້ ຢູ່ທີ່ປະມານ 14 ພັນກວ່າຄົນ ຫຼຸດລົງຈາກປີຜ່ານມາ 4 ພັນກວ່າຄົນ ປັດໄຈຍ້ອນນັກສຶກສາມຸ່ງເປົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ. ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ຄຳຜົງ ນາມມະວົງມີໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ( ມຊ ) ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ປີນີ້ ມຊ ໄດ້ເປີດລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຕາມສາຂາວິຊາຮຽນຕ່າງໆໃນ ມຊ ແຕ່ວັນທີ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read