Slide
sonet-01
Tags ນັກຮຽນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນ 3 ບ້ານ ພາຍໃນເມືອງປາກແຊງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການສຶກສາ

Tag: ນັກຮຽນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນ 3 ບ້ານ ພາຍໃນເມືອງປາກແຊງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການສຶກສາ

ນັກຮຽນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນ 3 ບ້ານ ພາຍໃນເມືອງປາກແຊງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການສຶກສາ

ວັນທີ່ 8 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ໂຄງການ "ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ" SOS ປະຈຳເມືອງ ປາກແຊງ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວມອບອຸປະກອນ ການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານວັງອໍ້, ບ້ານຫາດພວນ ແລະບ້ານໜອງຟາແດດ, ນຳໂດຍ ທ່ານ ຈັນທີ ຈະເລີນສຸກ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read