Slide
sonet-01
Tags ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວັດຖຸດໍາທີ່ສຸດໃນໂລກ

Tag: ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວັດຖຸດໍາທີ່ສຸດໃນໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວັດຖຸດໍາທີ່ສຸດໃນໂລກ

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງແມດຊາຊູເຊດ ຫຼື ເອັມໄອທີ ຂອງອາເມຣິກາ ເປີດຕົວວັດຖຸຊະນິດໃໝ່ທີ່ມີສີດໍາທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍສາມາດດູດກືນແສງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 99,99% ທໍາລາຍສະຖິຕິຂອງສີແວ່ນຕາແບຼັກ ທີ່ເຄີຍຄອງຕໍາແໜ່ງຄວາມມືດທຶບມາກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ດູດກືນແສງໄດ້ສູງສຸດທີ່ 99,96% ເທົ່ານັ້ນ. ເອັມໄອທີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍັງບໍ່ມີການຕັ້ງຊື່ໃຫ້ກັບວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຈັດເປັນຄາບອນນາໂນ ປະເພດໜຶ່ງໂດຍນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວັດຖຸນີ້ໂດຍບັງເອີນ ຂະນະເຮັດການທົດລອງສາຍຄາບອນນາໂນທິວ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເທິງວັດຖຸຊັກນໍາໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ອະລູມີຍົມ. ລາຍງານການຄົ້ນພົບທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ ACS Applied Materials &...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read