Slide
sonet-01
Tags ນັກບູຮານຄະດີຄົ້ນພົບໄຂ່ມຸກເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

Tag: ນັກບູຮານຄະດີຄົ້ນພົບໄຂ່ມຸກເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

ນັກບູຮານຄະດີຄົ້ນພົບໄຂ່ມຸກເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

ກົມວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຢູເອອີ ແຈ້ງການວ່າ: ນັັກບູຮານຄະດີຄົ້ນພົບໄຂ່ມຸກຕາມທໍາມະຊາດເຊື່ອວ່າເປັນໄຂ່ມຸກທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກອາຍຸປະມານ 8.000 ປີ. ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ກົມວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດອາບູດາບີ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມເຣັດ ຫຼື ຢູເອອີ ແຈ້ງການວ່າ: ນັກບູຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບໄຂ່ມຸກຕາມທໍາມະຊາດເມັດໜຶ່ງເຊື່ອວ່າເປັນໄຂ່ມຸກທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກອາຍຸປະມານ 8.000 ປີ ພົບຢູ່ພື້ນຂອງຫ້ອງໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍາລັງເຮັດການສໍາຫຼວດທາງບູຮານຄະດີໃນດອນ ມາຣາວານ ນອກແຄມຝັ່ງນະຄອນຫຼວງອາບູດາບີ ລັດອາບູດາບີ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມເຣັດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read