Slide
sonet-01
Tags ນັກທ່ອງທ່ຽວ 20 ກວ່າຄົນ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາດເລາະ

Tag: ນັກທ່ອງທ່ຽວ 20 ກວ່າຄົນ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາດເລາະ

ແພດໝໍຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ 20 ກວ່າຄົນ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາດເລາະ

ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນເປັນວົງກວ້າງ ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ປະຈຸບັນລາວເຮົາຍັງມີແຂກຕ່າງປະເທດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາດເລາະ ແຂວງສາລະວັນຈຳນວນ 25 ຄົນ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນຢ່າງດີ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ 25 ຄົນນັ້ນ ເປັນຍິງ 9 ຄົນ; ໃນນັ້ນ, ເປັນຄົນປະເທດຝຣັ່ງ 19 ຄົນ, ອັງກິດ 3...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read