Slide
sonet-01
Tags ນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ

Tag: ນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ

ນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າລົງທຶນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວ

ນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຂົ້າລົງທຶນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບໃນລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການອະຣາຕະໄຊເສດຖາ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນຮ່ວມຈາກກຸ່ມບໍລິສັດ ຄຣີດ ແລະ ອານັນດີ ໂດຍຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງພາຍໃນປີ 2019 ນີ້ ແລະ ຈະໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2021. ຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ໄດ້ເປີດຫ້ອງຂາຍເພື່ອແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ. ທ່ານ ໂທຊິຮິໂກ ມູນິໂຢຊິ ຜູ້ອຳນວຍການ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄຣີດ ກ່າວວ່າ:...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read