Slide
sonet-01
Tags ນັກທຸລະກິດຍິງຜູ້ບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກ

Tag: ນັກທຸລະກິດຍິງຜູ້ບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກ

ສະຫວັນທອງ ນັກທຸລະກິດຍິງຜູ້ບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກ ຈົນກ້າວເປັນຮອງສູນພັດທະນາເສດຖະກິດ ວຽງຈັນຕອນເໜືອ

ປັດຈຸບັນຖ້າເວົ້າເຖິງບົດບາດ, ຄວາມສາມາດຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກງານລະດັບຜູ້ບໍລິຫານປະເທດ, ວຽກງານການເຮັດທຸລະກິດ, ບົດບາດທາງສັງຄົມ ຕະຫຼອດຮອດການເປັນເສົາຫຼັກໃຫ້ຄອບຄົວ. ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳພາມາຮູ້ຈັກນັກທຸລະກິດຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຜົນງານເດັ່ນ, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກໃນການປະກອບອາຊີບທີ່ຫຼາຍຄົນວ່າເປັນວຽກຂອງຜູ້ຊາຍ ແຕ່ແມ່ຍິງຊື່ ສະຫວັນທອງ ອຸ່ນມີໄຊ ຜ່ານມາໄດ້ແນວໃດ. ທ່ານ ນາງ ສະຫວັນທອງ ອຸ່ນມີໄຊ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນຮອງ ສູນພັດທະນາເສດຖະກິດ ການຄ້າ ວຽງຈັນ ຕອນເໜືອ ຈຳກັດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຊີວິດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read