Slide
sonet-01
Tags ນະໂຍບາຍ ອາເມຣິກາ ດຶງຍອດຂາຍລົດທົ່ວໂລກລົງ 7 ຮ້ອຍຕື້ເອີໂຣ

Tag: ນະໂຍບາຍ ອາເມຣິກາ ດຶງຍອດຂາຍລົດທົ່ວໂລກລົງ 7 ຮ້ອຍຕື້ເອີໂຣ

ນະໂຍບາຍ ອາເມຣິກາ ດຶງຍອດຂາຍລົດທົ່ວໂລກລົງ 7 ຮ້ອຍຕື້ເອີໂຣ

ສູນວິໄຈ ເຢຍລະມັນ ຄາດຄະເນວ່າ: ນະໂຍບາຍການຄ້າອາເມຣິກາ ຈະດຶງຍອດຂາຍລົດໃນຕະຫຼາດໂລກຕົກຮວບ 7 ຮ້ອຍຕື້ເອີໂຣ. ສູນວິໄຈລົດແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລດິດບວກ - ເອັດເຊິນ ຂອງເຢຍລະມັນ ຄາດຄະເນວ່າ: ອຸດສາຫະກໍາລົດທົ່ວໂລກ ອາດຈະສູນເສຍຍອດຂາຍເປັນຈໍານວນເງິນສູງເຖິງ 7 ຮ້ອຍຕື້ເອີໂຣ ຫຼື ປະມານ 7,65 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ໃນໄລຍະ 7 ປີຕໍ່ໜ້າ ເນື່ອງຈາກບັນຫາການຄ້າ ເຊິ່ງມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read