Slide
sonet-01
Tags ນະໂຍບາຍການລົງທຶນສຸມໃສ່ທ່າແຮງທີ່ເປັນໂອກາດ

Tag: ນະໂຍບາຍການລົງທຶນສຸມໃສ່ທ່າແຮງທີ່ເປັນໂອກາດ

ລັດຖະບານຈະປັບນະໂຍບາຍການລົງທຶນສຸມໃສ່ທ່າແຮງທີ່ເປັນໂອກາດ

ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ນອນໃນມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍກະຊວງເປັນອັນດັບທຳອິດທີ່ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການໃຫຍ່. ຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະກຳກະສິກຳເພື່ອການສົ່ງອອກຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໃນການປະຕິບັດໂດຍໄວ. ທ່ານ ສຸຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2019 ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກມີການປ່ຽນແປງໄດ້ໄວຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໄລຍະທ້າຍປີ 2018 - 2019 ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຊັດເຈນຈາກ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read