Slide
sonet-01
Tags ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ມທະວີຕື່ມ 15 ວັນ

Tag: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ມທະວີຕື່ມ 15 ວັນ

ຍັງສືບຕໍ່ເດີ້! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ1-15 ຕຸລາຕ້ອງປະຕິບັດ 14 ຂໍ້ນີ້

ເນື່ອງຈາກສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະດີຂຶ້ນເລີຍ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນແຕ່ລະວັນແມ່ນສູງຫຼາຍຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ແຕ່ເພື່ອເງື່ອນໄຂໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນເງື່ອນໄຂໂຄວິດ-19 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະໄດ້ສຸມໃສ່ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ຮັບຟັງຄໍາເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ໃນແງ່ມຸມຕ່າງໆ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ: ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ກົມກຽວກັນ ລະຫວ່າງມາດຕະການດ້ານ ການແພດ, ດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read