Slide
sonet-01
Tags ນະຄອນຫຼວງມີໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ 8 ກໍລະນີ

Tag: ນະຄອນຫຼວງມີໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ 8 ກໍລະນີ

ນະຄອນຫຼວງມີໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ 8 ກໍລະນີ

ໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ໜ້າກັງວົນຂອງສັງຄົມເຖິງແມ່ນພາກລັດຈະມີວິທີພິສູດທີ່ຊັດເຈນກ່ອນອອກໃບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນກໍ່ຕາມ, ເຊິ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເອງຍັງພົບ 17 ເລື່ອງ, ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ, ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາປະຊາຊົນ ຊຸດທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 24-26 ກໍລະກົດ 2019...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read