Slide
sonet-01
Tags ນະຄອນປາກເຊ ຍັງວິກິດ ສ່ວນສາລະວັນ

Tag: ນະຄອນປາກເຊ ຍັງວິກິດ ສ່ວນສາລະວັນ

ນະຄອນປາກເຊ ຍັງວິກິດ ສ່ວນສາລະວັນ, ເຊກອງ ນໍ້າເລີ່ມຫຼຸດລົງ

ສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ຝົນເລີ່ມເບົາບາງລົງ ແຕ່ຢູ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ຍັງວິກິດ ເພາະລະດັບນ້ຳເຊໂດນ ຍັງເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນຢູ່ແຕ່ນ້ຳຂອງເລີ່ມຫຼຸດລົງ ດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຂຶ້ນສູ່ເຂດປອດໄພ. ສ່ວນຢູ່ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງແລ້ວ, ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການເລັ່ງດ່ວນແມ່ນເຮືອ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ອາຫານ. ທ່ານ ຄໍາໃສ ໝື່ນຫຼວງ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read