Slide
sonet-01
Tags ນອນຄໍຕົກໝອນ

Tag: ນອນຄໍຕົກໝອນ

ປວດຄໍເພາະ “ນອນຄໍຕົກໝອນ” ເຮັດແນວໃດເຖິງຈະເຊົາ

ໃຜທີ່ມີອາການປວດຄໍ ນອນຄໍຕົກໝອນ ຮູ້ສຶກເຈັບ ຫຼື ຕິດຂັດເວລາຫັນໜ້າ ເຮົາມີວິທີແກ້ງ່າຍໆ ມາຝາກ. ອາການປປວດຄໍ ຫຼື ອາການກ້າມຊີ້ນຄໍປວດ ເປັນອາການປ່ວຍທີ່ສ້າງຄວາມລຳບາກໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີອາຫານປວດບໍລິເວນຄໍເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວ ອາການປວດຄໍທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຕື່ນນອນ ອາດເກີດຈາກທ່ານອນທີ່ຮອງຮັບຊ່ວງຄໍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຄໍອັກເສບ ຫຼື ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ “ນອນຄໍຕົກໝອນ” ນັ້ນເອງ. ວິທີແກ້ປວດຄໍ ເມື່ອນອນຄໍຕົກໝອນ 1 ປະຄົບນ້ຳຮ້ອນ ໃຊ້ຜ້າຂົນໜູຈຸ່ມນ້ຳອຸ່ນບິດພໍໝາດໆ ແລ້ວນຳມາປະຄົບບໍລິເວນທີ່ປວດປະມານ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read