Slide
sonet-01
Tags ທ່າແຕງທຳລາຍປ່າໄມ້

Tag: ທ່າແຕງທຳລາຍປ່າໄມ້

ທ່າແຕງ ພົບ 9 ຄອບຄົວ ບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ພົບເຫັນປະຊາຊົນ 50 ຄອບຄົວບຸກລຸກທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຕົກມາປີ 2020 ຍັງພົບອີກ 9 ຄອບຄົວ. ທ່ານ ວຽງສະໝອນ ຈັນເບັງແສງ ຄະນະຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າແຕງ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ສະກັດກັ້ນການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວເມືອງໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນປີນີ້ພະນັກງານວິຊາການ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການແນະນໍາຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງທ່າແຕງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read