Slide
sonet-01
Tags ທ່ານໜູຮັກ

Tag: ທ່ານໜູຮັກ

ທ້າຍອາທິດຄິດບໍ່ອອກຈະໄປໃສ ແນະນຳເຂົ້າອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ໜູຮັກ

ມະນຸດເງິນເດືອນທັງຫຼາຍເມື່ອຮອດທ້າຍອາທິດມາມັກຈະຄົ້ນຄິດຫາບ່ອນໄປທ່ຽວໄປຫຼິ້ນ ປ່ຽນບັນຍາກາດ ບາງຄົນອາດໄປນ້ຳຕົກຕາດ, ໄປກິນເຂົ້າປ່າ, ທ່ຽວຊັອບປິ້ງຈ່າຍເງິນໄປວັນໆ ແຕ່ຖ້າທ່ານຢາກປ່ຽນຈາກຈຸດນັ້ນ ແລະມີລູກຫຼານແດ່ ແອັດແນະນຳໃຫ້ໄປເລື່ອງສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ “ອະນຸສອນສະຖານລຸງໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ”. ໃນອະນຸສອນສະຖານ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ມີຫຍັງແດ່ ແນ່ນອນນີ້ເປັນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມາຮຽນຮູ້ສຶກສາປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ, ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຂອງເພິ່ນ ບູຮານວ່າໄປໜ້າຢ່າລືມຫຼັງ ເຖິງແມ່ນບ້ານເມືອງຈະກ້າວໜ້າໄປໄກພຽງໃດປະຫວັດສາດບໍ່ຄວນລືມ ອັນສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ຜູ້ນຳຮຸ້ນທຳອິດພວກເພິ່ນສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີໄວ້ຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮ່ຳຮຽນ. ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ເປັນຜູ້ທີ່ຈົດຈຳບຸນຄຸນ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read