Slide
sonet-01
Tags ທ່ານເກຍ

Tag: ທ່ານເກຍ

ນັກພັດທະນາດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຢຸດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ເມື່ອກ່າວເຖິງນັກທຸລະກິດຜູ້ມີຈິດໃຈປະເສີດ ແລະ ອຸທິດຕົນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍຄົງບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກ ທ່ານ ເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມ - ນ້ຳກ້ອນໂລມາຄຳ ຜູ້ທີ່ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄອບຄົວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນຈາກໜ້າມືເປັນຫຼັງມື ຈົນທ່ານໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ສູນກາງ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ. ພິເສດ, ທ່ານກໍໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນນັກພັດທະນາດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019. ທ່ານ ເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read