Slide
sonet-01
Tags ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ລົງຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ

Tag: ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ລົງຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ລົງຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ

ເຫັນໄດ້ວ່າແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງຈຳນວນຫຼາຍ ແມ່ນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນສະຖານະການວິກິດແບບນີ້ ໂດຍໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ ເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນປະເທດຕາມການແນະນຳຂອງລັດຖະບານ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ)ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມແລະໂອ້ລົມເພື່ອເປັນຂວັນກໍາລັງໃຈຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮັບການຝຶກ ວິຊາຊີບໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບຢູ່ສະຖາບັນວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ. ທ່ານພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຝຶກວິຊາຊີບເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ: ຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບອາຊີບດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຈັນຍາບັນ, ໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການພັດທະນາສີມືຂອງຕົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໂດຍສະເພາະການປັບທັດສະນະຄະຕິໃໝ່ໃນການເຮັດວຽກແບບອຸດສາຫະກໍາ, ມີຄວາມອົດທົນ, ປະຕິບັດໂມງເວລາ, ເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນສົມບັດໃນການເຮັດວຽກ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນໝູ່ຄະນະ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read