Slide
sonet-01
Tags ທ່ານອິນທີ

Tag: ທ່ານອິນທີ

ຫຼາຍພື້ນທີ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ

ເມືອງຊະນະຄາມ, ເມືອງໝື່ນ ແລະ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄືກັນກັບເມືອງວັງວຽງ. ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງ Green Discovery Laos ເຊິ່ງເປັນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ: ເຂດເມືອງຊະນະຄາມ, ເມືອງໝື່ນ ແລະ ເມືອງເຟືອງ ມີສະຖານທີ່ທຳມະຊາດສວຍງາມຫຼາຍແຫ່ງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດເໝາະສົມສຳລັບພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫາກເວົ້າເຖິງບັນດາສະຖານທີ່ທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມໃນ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read