Slide
sonet-01
Tags ທົ່ວປະເທດປັກດໍາເຂົ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ 60%

Tag: ທົ່ວປະເທດປັກດໍາເຂົ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ 60%

ທົ່ວປະເທດປັກດໍາເຂົ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ 60%

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການປັກດໍາເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດສໍາເລັດແລ້ວ 60% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ, ສ່ວນການປູກພືດລະດູຝົນ ກວມ 49,19%  ຂອງແຜນການ, ດ້ານການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ສໍາເລັດເກືອບ 90%. ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນສິງຫາຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດສາມາດປັກດໍາເຂົ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ 506.148 ເຮັກຕາ. ໃນນີ້, ນາຢອດ 14.496 ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 91.654 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read