Slide
sonet-01
Tags ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າການສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

Tag: ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າການສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າການສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ

ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ປີເຕີ ຊາດີ ( Peter Shadie ) ຜູ້ອຳນວຍການຄົນໃໝ່ ຂອງໂຄງການມໍລະດົົກໂລກຂອງ IUCN ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການສະເພາະກິດ ເພື່ອທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບການສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທຳມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ຊາດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ:...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read