Slide
sonet-01
Tags ທົບທວນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

Tag: ທົບທວນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ອາຊຽນ ທົບທວນຄືນວຽກງານ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ກອງປະຊຸມສະໄໝພິເສດທາງໄກຂອງລັດຖະມົນຕີກະສິກໍາອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຫາລືພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານໃນການສ້າງ ແລະ ຟື້ນຟູແຜນພັດທະນາ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຈັດຂຶ້ນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ 2020 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອັງທູ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ, ລ້ຽງສັດ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read