Slide
sonet-01
Tags ທົດລອງປູກໝາກໂມ 2ສາຍພັນໃໝ່

Tag: ທົດລອງປູກໝາກໂມ 2ສາຍພັນໃໝ່

ເດືອນມີນາໄດ້ເຫັນໝາກໂມໃຫຍ່ໜັກ 15ກິໂລ ຫຼັງເມືອງເຊບັ້ງໄຟທົດລອງປູກ 2ສາຍພັນໃໝ່ຈາກຈີນ

ບໍລິສັດຖ່ານຂາວ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທົດລອງໝາກໂມ ໃນເນື້ອທີ່ຈຳນວນ 4,1 ເຮັກຕາ ຢູ່ດິນທົດລອງຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເຂດບ້ານຂົວເຊ ໂດຍໄດ້ນຳເບ້ຍໝາກໂມມາປູກ ຈຳນວນ 100.000 ເບ້ຍ. ໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວຈະນໍາໝາກໂມມາປູກມີ 2 ສາຍພັນຄື: ພັນທີ 1 ເຫີຍຈິງກັງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read