Slide
sonet-01
Tags ທຸລຽນເຊື່ອມ

Tag: ທຸລຽນເຊື່ອມ

ວິທີເຮັດທຸລຽນເຊື່ອມ

ເນື່ອງຈາກວ່າທຸລຽນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີນ້ຳຕານສູງ ແລະ ຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍໄຂມັນ. ສະນັ້ນ, ໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົວ ຫຼື ອາດເກີດອາການຮ້ອນໃນຮ່ວມນຳ. ສ່ວນບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນພະຍາດກໍຕ້ອງບໍລິໂພກໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແມ່ຖືພາກໍຄວນລະວັງຖ້າບໍລິໂພກຫຼາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຄວາມດັນເລືອດລະຫວ່າງຖືພາໄດ້ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນບໍ່ຄວນກິນທຸລຽນຮ່ວມກັບເຄື່ອງດື່ມແອລ ກໍຮໍ ແລະ ກາເຟ ເພາະເປັນປະເພດຮ້ອນທັງສອງຈຶ່ງອາດເກີດອັນຕະລາຍຕາມມາໄດ້. ສ່ວນປະສົມ: 1 ທຸລຽນ 1 ໜ່ວຍ. 2 ນ້ຳປູນໃສ 1 ຖ້ວຍໃຫຍ່. 3 ນ້ຳສະອາດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read