Slide
sonet-01
Tags ທຸລະກິດ ເມືອງນາຊາຍທອງ

Tag: ທຸລະກິດ ເມືອງນາຊາຍທອງ

ທົ່ວເມືອງນາຊາຍທອງ ມີທຸລະກິດເກືອບ 4 ພັນຫົວໜ່ວຍ

ທົ່ວເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທັງໝົດ 3.757 ຫົວໜ່ວຍ ໂດຍເນັ້ນທ່າແຮງສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນເພື່ອຕອບສະໜອງສັງຄົມ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ. ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ສິນຄ້າໂອດ໊ອບ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ວາງທິດທາງປີ 2020 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read