Slide
sonet-01
Tags ທຸລະກິດແບບໃໝ່

Tag: ທຸລະກິດແບບໃໝ່

ເຮັດທຸລະກິດຍຸກ New Normal ຄວນຊອກລູກຄ້າໃໝ່ ພ້ອມທັງຮັກສາລູກຄ້າເກົ່າໃຫ້ໄດ້

ວົງຈອນຂອງການເຮັດທຸລະກິດທຸກປະເພດ ອາດມີຫຼາຍນິຍາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມຄວາມເຊື່ອ ຫຼື ຫຼັກວິທີການຄິດຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຄືເປົ້າໝາຍ, ມີກຳໄລ ເຊິ່ງອາຊີບນັກຂາຍ ແລະ ບໍລິການຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊິ້ນເຊີງ ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນນຳກັນໃນປັດຈຸບັນຄືທຸລະກິດທີ່ເຮັດການບໍລິການກຳລັງແຜ່ຫຼາຍໄລຍະ 2 - 3 ປີຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ການເຮັດທຸລະກິດໃນຂະແໜງການນີ້ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເລື່ອງຂອງການຂາຍ ແລະ ບໍລິການເປັນຢ່າງດີ ນັບຕັ້ງແຕ່ກ່ອນລູກຄ້າຈະເຂົ້າມາຮ້ານຈົນເຖິງການເບິ່ງແຍງ, ການນຳສະເໜີສິນຄ້າຕ່າງໆຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເກີດຄວາມສົນໃຈເມື່ອລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການແລ້ວກໍຢາກກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກຮອບ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ນັກການຕະຫຼາດທ່ານໜຶ່ງບໍ່ປະສົງອອກນາມ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ: ປັດຈຸບັນພວກເຮົາຢູ່ໃນຍຸກເຊື່ອມໂຍງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read