Slide
sonet-01
Tags ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

Tag: ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

ຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຄວນຫຼີກເວັ້ນທັດສະນະຄະຕິ 5 ຂໍ້

ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມໃຝ່ຝັນຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງ ຄວາມຄິດທັງໝົດ ຕ້ອງສຶກສາວ່າຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທຸລະກິດຢ່າງໃດ?. ເພາະການເຮັດທຸລະກິດຈໍາເປັນຕ້ອງມີອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງລວມໃສ່ກັນ ແລະ ປັດໄຈທີ່ຈະນຳໄປສູ່ ຄວາມສຳເລັດນັ້ນມີຢ່າງໃດແດ່?. ສະນັ້ນ, ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບ 5 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນ ເມື່ອຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການມັກຈະເບິ່ງຂ້າມເມື່ອເຖິງຄາວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດແທ້ໆ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຢ່າໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ: ຄວາມອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ຫຼື ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ ຈະນໍາຜົນເສຍຢ່າງມະຫາສານມາໃຫ້ກັບຕົນເອງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read