Slide
sonet-01
Tags ທຸງຊາດອາຊຽນ

Tag: ທຸງຊາດອາຊຽນ

ຄວາມໝາຍຂອງສີທຸງປະຈໍາຊາດໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ ທີ່ເຮົາຄວນຮູ້

ມື້ນີ້ຂໍນໍາເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 10 ປະເທດອາຊຽນມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ ອັນສຳຄັນແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງສີທຸງຊາດໃນແຕ່ລະປະເທດ. 1 ທຸງຊາດລາວ Lao People’s Democratic Republic (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ) ລັກສະນະຜືນທຸງແບ່ງຕາມແນວຍາວອອກເປັນ 3 ສ່ວນໂດຍແຖບເຄິ່ງກາງເປັນສີຟ້າກວ້າງ 2 ສ່ວນມີພະຈັນວົງມົນສີຂາວຢູ່ເຄິ່ງກາງລັກສະນະແຖບຂ້າງນອກ ທັງ 2 ຂ້າງເປັນສີແດງ ແລະ ກວ້າງເທົ່າດ້ານລະເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສີຟ້າ! ສີແດງໝາຍເຖິງເລືອດເນື້ອຂອງນັກຮົບປະຕິວັດລາວ, ສີຟ້າໝາຍເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read