Slide
sonet-01
Tags ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ

Tag: ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ

ຂ່າວດີມາອີກແລ້ວ! ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ພ້ອມ

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີສຳລັບ ຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຈົບປະຖົມຂື້ນໄປ (ປໍ 5) ທີ່ຍັງບໍ່ມີອາຊີບ ແລະມີຄວາມມຸ້ງຫວັງຢາກຮຽນວິຊາຊີບເປັນຄູ່ມືສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃນສາຂາ ຕັດຫຍິບ ຕອນນີ້ມີໂຄງການເປີດຮຽໜຟຣີມີເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ 620.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ. ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເລກທີ 0339/ວຕ.ວຈ ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 2020 ເຖິງ: ຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນ ທີ່ຈົບປະຖົມຂື້ນໄປ (ປໍ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read