Slide
sonet-01
Tags ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ 2 ສາຂາ

Tag: ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ 2 ສາຂາ

ຂ່າວດີ!! ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ 2 ສາຂາ ສຳລັບຜູ້ຈົບປະຖົມ

ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020 ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ ແຕ່ມີໃບປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມ ທາງວິທະຍາໄລວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ, ມີທຶນຮຽນໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆທັງໝົດ ແລະ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບທາງວິທະຍາໄລ ຍັງຊອກວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 2 ສາຂາອາຊີບ ຄື: ວິຊາ ການໂຮງແຮມ ແລະ ວິຊາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນຮຽນໂດຍໂຄງການ ລາວ029. ສຳລັບຄົນທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read